B-vitaminer beskytter ikke mot nytt infarkt

 

Dette kommer frem i en norsk studie som ble publisert først på nett i New England Journal of Medicine søndag. Studien omtales også i spalten Norsk forskning i Tidsskriftet, en artikkel som er publisert først på nett i dag.

Den såkalte NORVIT-studien (norsk vitaminstudie) konkluderer med at tilskudd med vitamin B6, B12 eller folsyre alene og i ulike kombinasjoner etter akutt hjerteinfarkt ikke fører til redusert forekomst av ny kardiovaskulær sykdom. Resultatene antyder i tillegg at kombinasjoner med ulike vitamin B-preparater kan være skadelig for disse pasientene.

Den norske studien har vakt internasjonal oppmerksomhet, og er blant annet omtalt i New York Times og Washington Post.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media