Kvalme, oppkast og obstipasjon i palliasjonsbehandling

Marit S. Jordhøy, Nina Aass, Rune Svensen, Bente Ervik, Wenche Mohr Om forfatterne

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.