Økt brystkreftrisiko ved hormonbehandling

 

Dette viser en studie publisert i tidsskriftet Breast Cancer Research, hvor over 2 200 kvinner med brystkreft, samt en kontrollgruppe på over 3 000 kvinner, alle i alderen 50-74 år, var inkludert. Forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm og Genome Institute i Singapore står bak studien.

Det er allerede kjent at kombinasjonsbehandling med østrogen og gestagen i mer enn fem år øker risikoen for brystkreft, men denne studien viser at risikoen øker mer for visse typer brystkreft enn for andre.

Forskerne konkluderer med at dersom hormonbehandlingen har pågått i mer enn fem år øker risikoen for å utvikle brystkreft mellom to til seks ganger, avhengig av krefttype. Risikoen for tubulær type var seksdoblet, risikoen for lobulær type var femdoblet, mens risikoen for duktal type var dobbelt så stor sammenliknet med kvinner som ikke fikk hormonbehandling.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media