Økningen i doktorgrader fortsetter

Tall fra Doktorgradsregisteret viser at det ble gjennomført 855 doktorgrader ved norske universiteter og høyskoler i fjor, 9 % flere enn året før og 18 % flere enn i 2003. Universitetet i Oslo og NTNU står nesten alene for økningen, men også Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidligere Norges landbrukshøgskole) har hatt en viss vekst.

Medisin størst økning

Medisin og matematikk/naturvitenskap har hatt størst økning i antall doktorgrader, og til sammen ble det avlagt 220 medisinske doktorgrader i fjor, 31 flere enn året før. Mange av disse var kandidater med ikke-medisinsk grunnutdanning. Kvinner står bak nærmere halvparten av de medisinske doktorgradene.

Ph.D.

Av de ulike gradtitlene ble det avlagt et størst antall Ph.D.-grader (Philosophiae Doctor). Denne graden vil i løpet av 2008 erstatte alle de fakultetsspesifikke gradene som har vært vanlig i Norge, med unntak av dr.philos.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media