Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Berge og Mikkelsenhar byttet plass

  Berge og Mikkelsenhar byttet plass

  Tidligere direktør i Helse Øst, Tor Berge, er styreleder ved Ullevål universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus HF fra 1.1. 2006. Han byttet plass med tidligere styreleder Bente Mikkelsen, som tok over direktørstolen fra samme dato. Berge er ansatt i Helse Øst til han går av med pensjon 1.8. 2006, heter det i en pressemelding fra foretaket.

  Berge har tidligere blant annet vært direktør ved Gjøvik sykehus, rådmann i Gjøvik kommune og fylkesrådmann i Oppland fylkeskommune. Mikkelsen har mange års erfaring som tillitsvalgt og leder, blant annet i Norsk overlegeforening.

  Ragnar Mørks forskningspris

  Ragnar Mørks forskningspris

  Gunhild Mælandsmo har mottatt dr. Ragnar Mørks pris for fremragende forskning. Prisen, som er på 200 000 kroner, skal fremme kreftforskning ved Radiumhospitalet og deles ut til en forsker som har oppnådd viktige resultater.

  Mælandsmo leder en forskergruppe ved avdeling for tumorbiologi ved Institutt for kreftforskning, hvor hun har arbeidet i 16 år.

  – Mælandsmo har bidratt på en fremragende måte innen metastasefeltet. Hun har bidratt til å knekke koder når det gjelder behandlingsmuligheter for kreftspredning. Hun har en klinisk vinkling, men med et sterkt biologisk fokus i bunnen, sa instituttsjef Erlend Smeland under overrekkelsen.

  NSAMs forfatterstipend 2005

  NSAMs forfatterstipend 2005

  Norsk selskap for allmennmedisins (NSAM) forfatterstipend for 2005 er tildelt Kirsti Malterud, John Nessa, Per Stensland og Janeche Thesen for bokprosjektet Legekunst i praksis.

  De fire erfarne allmennlegene, alle med tilknytning til Universitetet i Bergen, vil skrive en lærebok i klinisk kommunikasjon for medisinstudenter, turnusleger og allmennleger under spesialistutdanning. I den allerede eksisterende læreboken Allmennmedisin blir temaet tatt opp i ett avsnitt, men NSAM mener det er behov for utdyping. Den nye boken vil inneholde kapitler som Hva gjør alt bare verre – lærdom fra samtaler som gikk i vasken, Når pasienter vil ha B-preparater og Må legenalltid ha det så travelt?.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media