Nok en redaktør avskjediget

 

Men det synes som om en langvarig uenighet om den redaksjonelle uavhengigheten kan være bakgrunnen. Det var mandag denne uken at både sjefredaktør John Hoey og redaksjonssjef Anne Marie Todkill i Canadian Medical Association Journal (CMAJ) ble avskjediget. Det spekuleres nå i om en artikkel om salg av angrepiller, som tidsskriftet trykket rett før jul, kan være noe av årsaken.

Brudulje

Det canadiske legetidsskriftet stilte spørsmål ved om jenter som kjøper angrepille på apoteket kan avkreves opplysninger om seksuell aktivitet, navn og adresse. Det ble brudulje allerede før artikkelen Privacy issues raised over Plan B: women asked for names, adresses, sexual history stod på trykk i desember i fjor.

Spurt om seksuell aktivitet

Tidligere var angrepillen, eller Plan B som den heter i Canada, reseptbelagt. Men fra april 2005 ble medikamentet reseptfritt, og kunne selges over disk i apotekene. Apotekforeningen, Canadian Pharmacists Association (CPhA), innførte da en praksis hvor jenter og kvinner som ønsker å kjøpe angrepiller blir tatt med på bakrommet og bedt om å oppgi navn og adresse, og svare på spørsmål om menstruasjon og seksuell aktivitet. Denne praksisen reagerte det canadiske legetidsskriftet på, og to journalister ble satt på saken. De snakket med kvinneorganisasjoner, advokater, farmasøyter og det kanadiske apotekforbundet, og de snakket med flere jenter og kvinner som selv hadde kjøpt angrepiller for å høre hvordan de oppfattet situasjonen. Hovedfokus var på disse jentenes rett til privatliv, og hvorvidt opplysningene ble behandlet tilstrekkelig konfidensielt på apoteket.

Apotekforeningen reagerte

Men det viste seg å ikke bli så lett å publisere en artikkel om dette. Den canadiske legeforeningen (CMA) protesterte ifølge CMAJ mot at artikkelen skulle trykkes, etter å ha blitt gjort oppmerksom på saken av apotekforeningen. Apotekforeningen reagerte på at det ble stilt spørsmål ved hvorvidt konfidensielle opplysninger fra samtalene med kvinnene ble oppbevart sikkert, og hvorvidt farmasøytene burde kunne ta betalt for samtalene de krever.

– Undervurderer farmasøyter

– Vi finner det overraskende at CMAJ, et internasjonalt respektert medisinsk tidsskrift, føler behov for å skape splid mellom seg selv og en annen helseprofesjon. I desemberutgaven viet tidsskriftet to hele sider til å antyde at jobben farmasøyter utøver ikke er profesjonell eller konfidensiell, og at farmasøyter ikke burde kunne ta betalt for jobben de gjør. Farmasøyter er utdannet helsepersonell som jobber under regler, standarder og etiske retningslinjer på lik linje med legene, skrev George Murray, president i apotekforeningen, i et leserbrev i årets januarnummer av CMAJ.

Forskning eller journalistikk?

Det legeforeningen reagerte på var at journalistene hadde snakket med 13 kvinner som hadde kjøpt, eller forsøkt å kjøpe, angrepille i apotek, og bedt dem fortelle hvordan de opplevde situasjonen. Legeforeningen stilte spørsmål ved hvor forsvarlig dette var, og ved hvor grensen mellom nyhetsjournalistikk og vitenskapelig forskning egentlig går.

– Vår artikkel var ikke vitenskapelig forskning, men helt vanlig journalistikk. Likevel følte vi at vi fikk et valg mellom å trekke hele artikkelen eller publisere det vi forhandlet oss frem til med eierne, skrev John Hoey på lederplass.
Det endte med at artikkelen ble trykket, men den delen som handlet om jentenes syn på saken ble redigert bort. Hoey mener dette blir helt feil, fordi leserne forventer at CMAJs redaktører bestemmer hva tidsskriftet skal inneholde, uten innblanding utenfra.
– Leserne og media som stoler på det vi skriver må vite at våre journalister ikke utsettes for sensur, mener han.

Sparket

Redaktøren understreket at det ikke er uvanlig med uenighet og enkelte gnisninger mellom tidsskriftet og legeforeningen en gang i blant, i og med at deres mandater ikke er de samme. Men han mente det burde takles på en annen måte enn i dette tilfellet.

Nå har han altså fått sparken. Det skjer bare tre måneder etter at redaktøren i det islandske legetidsskriftet måtte gå fordi han valgte å publisere et kritisk leserbrev. Også denne avskjedigelsen vakte oppsikt.

– Ingen sammenheng

Ifølge Graham Morris, leder i CMA Media, har ikke oppsigelsen noen sammenheng med verken Plan B-artikkelen eller andre publikasjoner.

– Hoey har vært tilknyttet CMAJ i 10 år, og har gjort en god jobb som redaktør. Men jeg mente det var på tide med friskt blod, og avgjørelsen er noe jeg har tenkt nøye gjennom, sier Morris.

En begrunnelse han også har gitt overfor New York Times. Han avviser at avskjedigelsen har noe med Plan B-saken eller annen uenighet å gjøre.

– Folk har rett til å trekke hvilke konklusjoner de vil, men jeg er en sterk tilhenger av den redaksjonelle friheten, sier Morris til Tidsskriftet.

– Forkastelig

Forklaringen møter lite troverdighet blant medlemmene i tidsskriftets redaksjonskomité. Jerome Kassirer, som også ledet en gruppe som skulle vurdere håndteringen av Plan B-artikkelen, er sikker på at et utkast til et notat om tidsskriftets redaksjonelle uavhengighet som han sendte ut fredag, er den egentlige årsaken til oppsigelsen.

– Jeg er ikke i tvil om at dette henger sammen. Reaksjonen fra legeforeningen synes jeg er forkastelig, sier Kassirer til New York Times.

Kassirer og resten av redaksjonskomiteen i CMAJ har nå satt i gang en underskriftskampanje i protest mot oppsigelsene, og med krav om at Hoey og Todkill får jobbene sine tilbake. De skriver blant annet at Graham Morris nektet å oppgi en grunn for oppsigelsen, og at den eneste begrunnelsen han har gitt er den som New York Times har fått.

– Vi kan bare anta at avskjedigelsene er et resultat av en pågående uenighet mellom ledelsen i CMA og redaktørene i CMAJ om den redaksjonelle uavhengigheten, skriver de.

Graham Morris sier til Tidsskriftet at underskriftskampanjen ikke kan få ham til å skifte mening.

– Jeg respekterer deres mening i saken, men det er min avgjørelse og den blir stående, sier han.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media