Narcanti avregistreres

Det har lenge vært leveringsvanskeligheter med Narcanti (nalokson), og legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb har derfor besluttet ikke lenger å produsere legemiddelet.

Ved overdoser

Nalokson brukes både i sykehus når pasienter i forbindelse med bedøvelse og smertelindring har fått for kraftig virkning, og for å behandle pasienter som ved uhell eller vilje har fått i seg for store doser av opiater, for eksempel narkomane.

Litt tungvint

– Når Narcanti nå blir avskrevet vil det ikke være tilgjengelig lenger enn til begynnelsen av mars. Det finnes ikke noe alternativ til Narcanti i Norge, så alle sykehus, ambulansetjenester og leger som trenger nalokson må heretter søke på spesielt godkjenningsfritak. Det blir litt mer tungvint enn før, men vi tror at vi har skaffet andre forsyninger slik at det ikke blir noen mangel, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Legemiddelverket har foreløpig ikke lykkes med å få andre firmaer til å søke om markedsføringstillatelse for naloksonpreparater i Norge.

Les mer på Statens legemiddelverks nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media