Leverbivirkninger av Ketek granskes

Det europeiske legemiddelkontoret (EMEA) har fått rapporter om tilfeller av akutt leverbetennelse, inkludert leversvikt, noen med dødelig utfall. Disse bivirkningene oppstod enten rett etter at behandlingen startet, eller rett etter avsluttet behandling med antibiotikumet Ketek (telitromycin).

– Inntil betydningen av dette er vurdert, ber vi leger være spesielt oppmerksomme, sier forsker ved Statens legemiddelverk, Harald Lislevand.

Ketek brukes ved behandling av mild til moderat pneumoni ervervet utenfor sykehus, akutt forverring av kronisk bronkitt, akutt bihulebetennelse og i noen tilfeller til behandling av halsbetennelse forårsaket av beta-streptokokker. Ifølge Legemiddelverket er legemiddelet lite brukt i Norge, og det ble ikke solgt fra apotekene i 2005.

Les mer på Statens legemiddelverks nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media