Konflikt i Den rettsmedisinske kommisjon

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) ble opprettet i år 1900, og er delt i de tre avdelingene Alminnelig gruppe, Psykiatrisk gruppe og Laboratoriemedisinsk gruppe.

Rettssikkerhet

Kommisjonen er underlagt Justis- og politidepartementet, og primæroppgaven er å godkjenne og kvalitetssikre rettsmedisinske uttalelser i straffesaker, og gi råd angående rettsmedisinsk sakkyndighet. Blant annet skal de holde kontroll med kvaliteten på medisinske erklæringer som legges frem som bevis i retten, og som kan være avgjørende for hvorvidt det blir tatt ut tiltale. DRK er dermed en viktig aktør for rettssikkerheten.

Kommisjonen ledes i dag av Randi Rosenqvist, som også leder psykiatrisk gruppe. Kommisjonens medlemmer og gruppeledere sitter i en periode på tre år, og funksjonsperioden for dagens medlemmer utløper 1. april i år.

Konflikt

Den siste tiden er det oppstått en konflikt mellom leder Randi Rosenqvist og de to andre gruppene, som ledes av professor emeritus Bjørnar Olaisen og professor Olav A. Haugen. Konflikten dreier seg blant annet om den fremtidige sammensetningen av DRK, utnevnelse av nye medlemmer, sammenblanding av roller og innblanding fra Rosenqvist i gruppenes «indre liv». Medlemmene mener blant annet at lederen uttaler seg om saker hun ikke har kompetanse til å uttale seg om.

Tolkes som mistillit

Blant annet har Rosenqvist foreslått å dele Laboratorieteknisk gruppe i to, i en rettsgenetisk og en rettstoksikologisk gruppe. Dette skal det være stor motstand mot. Flere, blant dem Olaisen som leder Laboratorieteknisk gruppe, anser forslaget fra ledelsen som mistillit, og han har i et brev til Justis- og politidepartementet bedt om å bli fritatt fra sitt arbeid med umiddelbar virkning.

– Det jeg finner vanskelig er at Laboratorieteknisk gruppe er blitt kritisert fra ledelsen. Jeg oppfattet at man har tvilt på min kompetanse. Det var utslagsgivende for at jeg bad meg fritatt, sier Olaisen til Tidsskriftet.

Etter svar fra departementet har han gått med på å jobbe perioden ut, altså til 1. april.

– Bør vurdere sin stilling

Både Olaisen og Haugen har også uttrykt klar mistillit til sin leder Randi Rosenqvist, og i et brev til Justis- og politidepartementet uttrykker Haugen på vegne av Alminnelig gruppe «bekymring for kommisjonens fremtid under den nåværende ledelse». Haugen mener det er nødvendig at kommisjonens leder opptrer som samlende, og dersom dette ikke skjer bør Rosenqvist vurdere sin stilling.

– Ødelegges innenfra

Ifølge professor ved Rettsmedisinsk institutt, Sidsel Rogde, som er nestleder i Alminnelig gruppe, holder konflikten på å ødelegge institusjonen innenfra. Hun sier det er stor motstand mot Rosenqvists forslag om å dele Laboratorieteknisk gruppe, og mener det ikke er noen med Olaisens kompetanse som kan ta over stillingen dersom han gjør alvor av å gå av.

– Han er den eneste med tilsvarende kompetanse og habilitet. DNA-saker vil ikke kunne
bli behandlet i domstolene dersom Olaisen slutter, fordi de ikke får vært igjennom ekstern kontroll av kommisjonen. Det forsøker vi nå å få Justis- og politidepartementet til å forstå. Det eneste som trolig vil løse problemet er at Rosenqvist går av, sier Rogde til Tidsskriftet.

Hun sier til NTB at både straffesaker med DNA-bevis, og trafikksaker som inkluderer rusmiddelmisbruk, en tid fremover kan bli hindret på grunn av konflikten.

Tror på en løsning

Rosenqvist på sin side har en annen versjon av saken.

– Dette er en ulykkelig konflikt, men den er ikke så alvorlig som den fremkommer her. Både gruppene og vi i Justissekretariatene må gi departementet forslag til organisering og nye medlemmer for at man skal kunne nedsette en ny kommisjon fra 1. april. Vi er blant annet pålagt å sørge for kjønnsbalanse. Sekretariatet har ikke vært enig med gruppene her, men det er departementet som tar den endelige avgjørelsen. Når avgjørelsen er tatt tror jeg vi sammen klarer å finne ut av dette, sier Rosenqvist til Tidsskriftet.

– Ikke mistillit

Hun sier noe av bakgrunnen til forslaget om å dele Laboratorieteknisk gruppe i to, er gruppelederens store arbeidsmengde, samt behov for nyrekruttering.

– Vi har et ønske om mer håndterbare grupper. Olaisen har gjort en kjempejobb, men vi trenger også rekruttering. Dette dreier seg slett ikke om mistillit, tvert imot, sier hun. Tanken har ifølge Rosenqvist vært at Olaisen skulle lede den Rettsgenetiske gruppen, siden han er den eneste med tilstrekkelig kompetanse og habilitet, mens en annen person skulle lede Rettstoksikologisk gruppe, hvor det finnes flere kompetente aktuelle personer.

Ikke vurdert å gå

Hun sier hun ikke har vurdert sin stilling, til tross for at flere har ytret ønske om at hun skal gå av.

– Jeg avventer departementets avgjørelse, og hvorvidt de gjenoppnevner meg. Jeg tar ikke stilling til dette nå, sier hun.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media