– HPV-vaksinen tredje viktigst

En HPV-vaksine som Norge har bidratt til å utvikle, er av Medscape kåret til en av de viktigste medisinske begivenhetene i 2005. Foto Health and Medicine

Det nettbaserte medisinske tidsskriftet Medscape har kåret de 10 viktigste generelle medisinske begivenhetene i 2005. Redaktørene baserte utvalget på hvor stor påvirkning de mente begivenhetene har eller har hatt, enten innen medisin eller folkehelse.

Spanskesyke og Katrina

På førsteplass i 2005-kåringen kom funnet av spanskesykevirusets gensekvens, et funn som også er omtalt i Tidsskriftet. På andreplass kom innsatsen fra helsepersonell som var involvert i orkanen Katrina og flomkatastrofen i USA.

HPV-vaksinen

Som nummer tre på listen kom FUTURE II-studien og utviklingen av en vaksine mot humant papillomavirus (HPV) og livmorhalskreft, som Tidsskriftet også har skrevet om tidligere. Vaksinen ser ut til å være nesten 100 % effektiv mot HPV 16 og HPV 18, som begge kan føre til livmorhalskreft. Rundt 2 000 (20 %) av deltakerne er norske kvinner.

– Vaksinen er søkt godkjent i EU og EØS og vil trolig være tilgjengelig i Norge mot slutten av 2006, sier Andreas Moan, medisinsk sjef i MSD Norge.

MSD er én av to legemiddelprodusenter som har rettighetene til vaksinen, og Moan sier det er stort å komme med på denne kåringen.

En god følelse

– Det gir en god følelse å ha vært med på noe som betyr så mye for menneskers helse, sier han.

Han er imponert over at det var så lett å få med norske jenter til studien, til tross for at det innebar en del ubehag i form av gynekologiske undersøkelser og gjentatte celleprøver. De forstod tydeligvis at det de ble
med på var viktig, sier Moan.

Tabell
Ole-Erik Iversen er lokal koordinator av FUTURE-studien i Bergen. Foto Marianne Loraas
Norske bidragsytere

Rundt 50 norske fagfolk har jobbet med å utvikle vaksinen. En av dem er professor og overlege Ole-Erik Iversen ved Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus.

– Dette er svært gledelig, men ikke så overraskende. Man har lenge ant konturene av at dette ville bli et gjennombrudd. Nå peker også tre fase III-studier i samme retning, sier Iversen.

– Et gjennombrudd

Forskningssjef og avdelingsleder ved Kreftregisteret, Steinar Ø. Thoresen, er medlem i styringsgruppen for utprøvingen. Også han synes tredjeplassen på Medscapes kåring er vel fortjent.

– Selv med 25-30 år i bransjen vil jeg karakterisere denne vaksinen som et gjennombrudd. Dette er den første kreftvaksinen som virker på mennesker. Effekten, særlig i u-land, kan få svært stor betydning, sier Thoresen til Tidsskriftet.

Rammer u-land

Rundt en halv million kvinner får diagnosen livmorhalskreft hvert år, og 80 % av disse kommer fra verdens fattigste land. Men kvinner i u-land vil ikke få tilgang til denne vaksinen på samme måte som norske kvinner. Iversen mener norsk u-hjelp i fremtiden også bør omfatte sponsing av HPV-vaksiner.

– Det er en form for u-hjelp som, med det rette opplegget, ingen kan korrumpere, og som garantert vil gi resultater, sier Iversen.

Nordmenn er trofaste

Norge har ikke bare bidratt med fagfolk og forsøkspersoner til studien, men skal nå også ha koordineringsansvaret for oppfølgingen i de nordiske landene.

– Norge har spesielt gode forutsetninger, og dermed også forpliktelser, for å bidra i en slik prosess. Nordmenn er kjent for å følge opp når de først har meldt seg som forsøkspersoner. Dessuten har vi en unik mulighet til å følge dem over 50-60 år via Kreftregisteret, sier Iversen.

Se hele kåringen på Medscape.com (krever innlogging).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media