Gransker alvorlige bivirkninger av AD/HD-medisin

Årsaken er at det i perioden 1999 til 2003 ble meldt om 25 plutselige dødsfall blant pasienter som brukte amfetamin og metylfenidat. 19 av pasientene var barn og ungdom. Det ble også meldt om 54 tilfeller av alvorlig, men ikke dødelig, hjertesykdom. En ekspertgruppe i de amerikanske legemiddelmyndighetene, Food and Drug Administration (FDA), sitter i møte for å gjennomgå bivirkningsrapportene de har fått inn i den forbindelse. FDA vurderer også data vedrørende atomoksetin (Strattera).

Statens legemiddelverk følger nøye med på hva som skjer på dette møtet. Foreløpig er det ikke aktuelt å endre praksis her i landet, men legene oppfordres til å ta EKG av pasienter før behandling med disse medikamentene, og undersøke både barn, ungdom og voksne med tanke på eksisterende hjertesykdom. Leger bør også være oppmerksom på hjerteproblemer hos pasienter som allerede bruker medikamentene.

Det understrekes at pasienter ikke må avslutte behandlingen på egen hånd, og at lege må kontaktes ved besvimelsesanfall eller brystsmerter.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media