Fugleinfluensaen nærmer seg Norge

Fugleinfluensa rammer i størst grad hønsefugl, men også ender og gjess er utsatt for smitte. Foto Imagelibrary Gold

Siden begynnelsen av februar har fugleinfluensa, som forårsakes av influensavirus A (H5N1), spredd seg til 13 nye land på tre kontinenter. Fugler i Irak, Nigeria, Aserbajdsjan, Bulgaria, Hellas, Italia, Slovenia, Iran, Østerrike, Tyskland, Egypt, India og Frankrike er smittet, melder Verdens helseorganisasjon (WHO).

Smitter sjelden mennesker

Det er sjelden at viruset smitter fra fugler til mennesker. Nesten samtlige av de totalt 170 smittetilfellene har skjedd etter tett kontakt med smittet hønsefugl, for eksempel i forbindelse med slakting. 92 av de smittede er døde.

Foreløpige råd

Folkehelseinstituttet samarbeider med Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) og WHO om å utarbeide felles retningslinjer for oppfølging av personer som kan ha blitt smittet. I ukens MSIS-rapport gis det foreløpige råd til leger dersom man mistenker H5N1-smitte hos en pasient. De første symptomene er de samme som ved vanlig influensa. Men det er bare grunn til mistanke om fugleinfluensa dersom pasienten den siste uken har vært i tett kontakt med fugler i områder hvor det er påvist - eller ikke kan utelukkes - H5N1-smitte, eller dersom pasienten har vært i kontakt med personer som allerede er smittet eller vedkommende har jobbet med viruset i laboratorium.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media