Åpner for avlytting av legekontorer

Onsdag i forrige uke fremmet Sveriges regjering lovforslaget som gir politiet rett til å drive hemmelig romavlytting blant annet av TV- og avisredaksjoner og legekontorer. Advokatkontorer og skriftestoler blir unntatt fra loven. Avlytting skal brukes for å kunne avsløre alvorlige forbrytelser med en strafferamme på fengsel i mer enn fire år, for eksempel terrorhandlinger, drap, grovt ran og mordbrann.

Ifølge Anne Rapp i det svenske justisdepartementet skal det mye til før det kan åpnes for avlytting.

Läkarförbundet kritisk

President i Sveriges läkarförbund, Eva Nilsson Bågenholm, er likevel skeptisk.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor politiet skal kunne få avlytte legekontorer når de ikke skal få avlytte advokatkontorer og skriftestoler. Med tanke på taushetsplikten mener vi legekontorer også må bli unntatt fra avlytting, sier Bågenholm.

– Kunnskapsløs

Hun mener dessuten at landets justisminister er kunnskapsløs og fordomsfull i sine uttalelser. Justisminister Thomas Bodström uttalte til avisen Dagens Nyheter før helgen at det er vanskeligere å kontrollere leger enn advokater og prester. Dette begrunner han med at leger kan ha sin utdanning fra utlandet, og at legetittelen ikke er like beskyttet som tittelen advokat og prest.

– Vi mener uttalelsen hans er merkelig, ettersom legeyrket krever autorisasjon og det er staten som utsteder autorisasjonene. Han viser en manglende tillit til våre kolleger som er utdannet i utlandet, det være seg svenske innbyggere som er utdannet utenlands – de finnes det tusenvis av – eller utenlandske kolleger som er en stor ressurs i svensk helsevesen, sier Bågenholm.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media