Akutt behov for blodgivere i Oslo

Mange av blodgiverne er forkjølet, og noen ligger syke med influensa. I tillegg har Blodbanken erfart at vinterferie og OL på TV holder blodgiverkorpset borte.

– Vi har nå færre enn 1 000 blodposer på lager, som er den kritiske grensen vi opererer med. Det er mangel på alle blodprodukter og alle blodtyper, og vi er nå helt avhengige av leveranser fra andre blodbanker utenfor Oslo, sier Mona Helén Rønningsen ved Blodbanken ved Ullevål universitetssykehus.

Størst leveringsbehov

For øyeblikket har de 16 000 faste givere, men burde hatt minst 25 000. Ingen av de andre store blodbankene Tidsskriftet har vært i kontakt med har et slik akuttbehov.

– Dette skyldes nok i hovedsak at vi er den største blodbanken i landet, og leverer til alle de store sykehusene i Oslo-området. Til disse sykehusene kommer også pasienter som ikke sokner til Oslo, sier Rønningen.

Eldre givere

Hun mener mangelen også skyldes at blodgiverkorpset blir eldre og eldre. Blodbanken sliter med nyrekrutteringen.

– Vi har fått studenter ved BI til å gjøre en liten undersøkelse på hva dette kan skyldes. De fant at dagens unge kan deles i to grupper; moderne materialister og moderne idealister, og at det bare er idealistene som kan tenke seg å gi blod. Økende alder og kunnskap gir flere idealister. Vi må derfor henvende oss til de unge på en annen måte enn i dag, sier hun.

Blodbanken i Oslo kaller nå inn givere de ikke har sett på en stund i håp om at disse er friske og klare for blodgiving.

Eidem-effekten

Blodbanken ved St. Olavs hospital i Trondheim har flere givere enn noen gang, takket være kreftsyke Bengt Eidem.

– Siden Eidem er fra Trondheim var vi heldige og fikk ekstra mange nye blodgivere etter at han stod frem. Det er først nå nylig at vi har klart å registrere alle. Men det betyr ikke at vi ikke driver aktiv verving, sier avdelingsleder Elisabeth Ryther ved avdeling for immunologi og tranfusjonsmedisin til Tidsskriftet.
Hun regner med at sykehuset trenger rundt 1 000 nye givere hvert år for å opprettholde behovet. Årlig faller flere fra på grunn av flytting, sykdom, alder eller andre årsaker.

Til sammen er det rundt 90 000 aktive blodgivere i Norge.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media