Svangerskapsforgiftning kan gi nyresykdom

Bjørn Egil Vikse og medarbeidere ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, har sett på sammenhengen mellom svangerskapsforgiftning og nyresykdom, og gjort overraskende funn. Studien, som publiseres i marsutgaven av Journal of the American Society of Nephrology, inkluderte nærmere 760 000 kvinner registrert i Medisinsk fødselsregister, som fødte sitt første barn mellom 1967 og 1998. Ved hjelp av data fra Det norske nyrebiopsiregisteret kunne Vikse studere hvor mange av kvinnene som senere utviklet nyresykdom.

Sterk sammenheng

Resultatene viser at kvinner med preeklampsi, men som ellers er friske, har 3,3 ganger økt risiko for å utvikle nyresykdom. Sammenhengen var enda sterkere dersom fødselen skjedde før termin og barnet hadde lav fødselsvekt; da hadde mor 4,8 ganger økt risiko. Aller sterkest var risikoen dersom fødselsvekten var så lav som 1 500 gram eller mindre, med hele 17 ganger økt risiko. Resultatene ble de samme også etter å ha utelukket kvinner med diabetes, revmatisme eller allerede eksisterende nyresykdom.

Overraskende funn

– Vi forventet en viss sammenheng, med tanke på at professor Lorentz Irgens tidligere har vist at svangerskapsforgiftning øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Men vi ble overrasket over at sammenhengen var såpass sterk, sier Vikse til Tidsskriftet.

– I utgangspunktet ventet vi å finne at enkelte nyresykdommer var sterkere assosiert med preeklampsi og lav fødselsvekt hos barnet, det viste seg imidlertid at alle typer nyresykdom var like sterkt assosiert. Vi vet ikke helt hvorfor, sier han.

Et annet overraskende funn var at risikoen vedvarte utover fem år etter fødselen. Median oppfølgingstid var 16 år, og sykdomstilfellene var jevnt fordelt over disse årene.

Uklar årsak

Vikse og medarbeidere er usikre på hva sammenhengen mellom preeklampsi og nyresykdom skyldes, men har to teorier. Preeklampsi kan være den direkte årsaken til, eller fremskynde allerede eksisterende subklinisk nyresykdom. Eller det skyldes at samme mekanisme ligger bak både preeklampsi, morkakedysfunksjon og nyresykdom.

– Det er gjort svært lite studier på dette tidligere, så fremdeles står en del spørsmål åpne. Vi kommer nå til å forske videre på dette feltet, sier Vikse.

Følges opp årlig

Nyresykdom bør oppdages så tidlig som mulig, og Vikse mener derfor at kvinner med hypertensjon eller preeklampsi ved kontroll etter fødselen må kontrolleres årlig. Dette er i tråd med nye retningslinjer for oppfølging av pasienter med kronisk nyresykdom. Det er også grunn til å tro at alle kvinner med preeklampsi bør følges regelmessig med tanke på utvikling av hypertensjon og proteinuri men dette siste er ennå uklart.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media