Skryter av Norges vaksineinnsats

Statsminister Jens Stoltenberg. Foto Bjørn Sigurdsøn/ Statsministerens kontor

Blant verdens rikeste land har den norske regjeringen uttalt sine ambisjoner om å innta en lederrolle i kampen om å oppfylle ett av FNs tusenårsmål; å redusere barnedødeligheten med to tredeler innen 2015.

– Norges statsminister, Jens Stoltenberg, har fulgt opp løftet ved å bevilge 1 milliard dollar til GAVI (Den globale allianse for vaksinering og immunisering), skriver redaktør Richard Horton i lederartikkelen i The Lancet. Richard Horton er i Norge i disse dager, i forbindelse med et møte i Vancouver-gruppen, og har i dag samtaler med Stoltenberg for å snakke om Tusenårsmålene og hvordan Norge kan bidra videre.

Vellykket og mindre vellykket

Horton nevner vellykkede og mindre vellykkede prosjekter på veien mot tusenårsmålet. Organisasjonen Countdown to 2015 oppstod takket være engasjerte mennesker som påpekte at over 10 millioner barnedødsfall per år var blitt oversett i altfor lang tid, både av myndigheter og av internasjonale organisasjoner. Det ble satt i gang vellykkede intervensjonsprogrammer. En rapport utført av Countdown to 2015, publisert i Lancet i 2003, viste at 7 land er i rute når det gjelder å oppfylle FNs tusenårsmål om barnedødelighet. Men hele 19 land står enten på stedet hvil eller har forverret situasjonen. De øvrige viser en viss fremgang.

– Det er mye som må gjøres for å akselerere prosessen frem mot 2015, skriver Horton, og understreker samtidig at mange av landene trenger hjelp for å nå målet.

Økonomiske fordeler

WHOs World Health Report 2005 ble viet til barne- og mødrehelse, og organisasjonen skal jobbe for bedre helsetilbud til mødre og spedbarn under og etter fødsel. Også FNs internasjonale barnehjelpsfond (UNICEF), er blitt en ledende forkjemper for barnehelse, skriver Horton. Han mener det internasjonale samfunnet har innsett at det å investere i barns helse har økonomiske fordeler. Verdensbanken har innsett dette, og støtter tiltak for å redusere underernæring blant barn. The Gates Foundation har bidratt med 84 millioner amerikanske dollar til helsetiltak for spedbarn, og GAVI fortsetter vaksinasjonsprogrammene sine. Det er også tydelig at det er ny politisk vilje i ulike land for å prioritere barnehelse, skriver Horton, og nevner Norge og Jens Stoltenberg som det beste eksempelet.

Langt igjen

Han understreker likevel at det er langt igjen til målet, og for å nå det må organisasjonene samarbeide, og oppmuntre hverandre til å fokusere på resultater, og kun resultater. Organisasjoner og foreninger innen obstetrikk og pediatri i industrilandene bør ta initiativ til samarbeid med kolleger i utviklingslandene.

– Vi som jobber i tidsskrifter og i media generelt bør dessuten gjøre mye for å rette oppmerksomheten mot feltet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media