Oppgav falske data ved ansettelsen

I november i fjor ble Jon Sudbø ansatt i en fast overlegestilling ved Kreftklinikken på Rikshospitalet-Radiumhospitalet, en stilling som forutsetter spesialistgodkjenning. Men Sudbø har ikke en slik godkjenning, skriver Rikshospitalet i en pressemelding. Forskeren, som både er autorisert som tannlege og som lege, har vært ansatt i laboratorievirksomheten på Radiumhospitalet i flere år. Han ble konstituert som overlege i 2004.

Brudd på rutinene

– Forutsetningen for tilsettingen var søknad om og godkjenning som spesialist. Det er nå klart at søknad ikke ble sendt og spesialistarbeidet ikke gjort ferdig fordi praksis innen et fagområde mangler. Dette er et klart brudd på rutinene på Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF, heter det i pressemeldingen.

Ikke et absolutt krav

Også generalsekretær i Legeforeningen, Terje Vigen, mener Rikshospitalet-Radiumhospitalet har et ansvar i saken, dersom de har et krav om spesialistgodkjenning ved ansettelser.

– Det er ikke helt uvanlig at en lege som er under spesialisering tilsettes midlertidig i en overlegestilling. Dette gjelder i de aller fleste tilfeller leger som bare har kort tid igjen før de blir spesialister, eller unntaksvis dersom en overlegestilling er vanskelig å få besatt av en spesialist. Uansett er det opp til arbeidsgiver å sikre seg at kompetansen innehas av den man tilsetter. Det får man enten ved dokumentasjon fra søkeren, eller ved å ringe Legeforeningen, sier Vigen.

Meldt til Helsetilsynet

Sykehuset har meldt forholdet til Helsetilsynet. De går nå nøye gjennom legens pasientvirksomhet i den perioden på tre måneder han har hatt selvstendig ansvar for beslutninger om pasientbehandling.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media