Mannlige allmennleger får flest advarsler

De fleste fikk advarsel for uforsvarlig pasientbehandling.

Statens helsetilsyns egne tall fra 2005 viser at de behandlet 242 saker. Av disse gav de 168 reaksjoner, i form av advarsel, tap av autorisasjon eller kritikk. Av de 87 som fikk advarsel var 56 leger, mot 38 året før. 42 av dem er allmennleger, og hele 50 av dem er menn.

Tap av autorisasjon

Totalt fratok Helsetilsynet 46 helsepersonell autorisasjonen i 2005, mot 60 året før. 15 av disse var leger. I sju av tilfellene var årsaken rusmiddelmisbruk, fire skyldtes seksuell utnytting av pasient, mens tre tilfeller skyldtes atferd eller uforsvarlighet. 12 leger mistet rekvireringsretten i 2005.

Kan lære av feilene

Ifølge en artikkel i Tidsskriftet nr 2/2006 kan det imidlertid komme noe godt ut av tilsynssakene mot allmennleger. Artikkelforfatterne har vurdert Helsetilsynets saksbehandling og funnet at den er preget av forutsigbarhet. Dermed kan tilsynssaker være en kilde til læring både for påklaget lege og for andre leger.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media