Lover penger til geriatriforskning

– Endelig ble det enighet om et spleiselag, sier generalsekretær Harald Norman i Norsk Pensjonistforbund (NPS).

Forbundet har jobbet i flere år for å få myndighetene til å satse mer på forskning innen geriatri, og i dag, på tidligere forbundsleder Einar Strands 90-årsdag, ble ønsket til dels oppfylt. Departementet vil nemlig ikke ut med hvor mye de vil bevilge.

Betydelige midler

– Det er ingen tvil om at det i Norge i dag satses for lite på forskning innen geriatri. Derfor ønsker vi å gå aktivt inn og støtte forskning i geriatrisektoren, og vil bevilge betydelige midler til dette prosjektet, uttaler statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Rigmor Aaserud, i en pressemelding. Summen vil kunngjøres rundt påsketider.

Forventninger

NPS skal selv bidra med 500 000 kroner fra Einar Strands fond til forskning på aldersprosesser og eldres sykdommer, og har visse forventninger til myndighetene.

– Vi mener at størrelsesorden 1-10 er passe, altså fem millioner kroner, sier Norman til Tidsskriftet.

Demens og tannhelse

Det er ikke bestemt hvilket forskningsprosjekt pengene skal gå til, men leder av NPS, Mons Sandnes, sier de vil satse på forskning innen alderdom, demens og tannhelse. Han er svært fornøyd med løftene fra Aaserud.

– At departementet kommer inn og støtter prosjektet med ressurser på denne måten, er svært inspirerende for vårt videre arbeid, sier Sandnes.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media