Katastrofemedisin

Knut Ole Sundnes, Jannicke Mellin-Olsen, Jan Erik Nilsen Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Atle Johnsen
Om forfatteren

Jeg vil først takke for en lærerik arikkel. jeg er ingen lege, og jeg kan derfor ikke utale meg om det medisinske aspektet rundt denne artikkelen, men jeg leste at det norske ammunisjonsskipet "IMO" kolliderte med et fransk lasteskip i Halifax. Jeg vil bare tilføye at det var motsatt. Det norske skipet, "IMO", var et lasteskip og det franske skipet, "Mont Blanc", var et ammunisjonsskip. Eksplosjonen var den største før Hiroshima-bomben, og den skapte store trykkbølger som rev ned byninger. Det hele ble etterfulgt av en stor tsunami som skylte inn over land - noe som igjen kostet enda flere menneskeliv. Gjenstander fløy som prosjektiler gjennom lyften og skadet mange. I den sammenhengen har denne katastrofen fått innflytelse på moderne katastrofemedisin.