Fysisk aktivitet hos 50-åringer

Personer med høy fysisk aktivitet kan forvente å leve 4 år lenger, ifølge studien. Foto Health and Medicine

En ny studie, publisert i Diabetes Care, viser at det kan lønne seg å ha som nyttårsforsett å bevege seg mer enn i fjor. Forskere har brukt data fra Framingham Heart Study, hvor 5 200 amerikanere ble fulgt over 46 år. Målet var å finne forventet levetid for personer med og uten type 2-diabetes og med ulike nivåer av fysisk aktivitet.

Trening med og uten diabetes

Resultatene viste at kvinner og menn som ikke hadde diabetes ved 50 års alder, og som var moderat fysisk aktive, kunne forvente å leve 2 år lenger enn personer i samme alder som ikke var fysisk aktive. Personer som hadde høy fysisk aktivitet kunne forvente å leve 4 år lenger. Likeledes viste studien at fysisk aktive personer kunne utsette diabetesdebuten med 2-4 år.

De fysisk aktive som utviklet type 2-diabetes derimot, levde ikke i gjennomsnitt lenger enn de fysisk inaktive med diabetes. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt var 75-80 år.

– Overraskende funn

Overlege Jøran Hjelmesæth ved Klinikk medisin ved Sykehuset i Vestfold, mener denne studien bekrefter og styrker allerede eksisterende kunnskap om at fysisk aktivitet kan forsinke død og utvikling av type 2-diabetes.

– Studien styrkes av at et stort antall kvinner og menn over 50 år er fulgt prospektivt over lang tid. Et nytt og litt overraskende funn var at fysisk aktive som fikk diabetes ikke hadde lenger levetid etter diabetesdiagnose enn fysisk inaktive. Dette funnet bør bekreftes eller avkreftes i fremtidige studier, sier Hjelmesæth til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media