Fra politikk til økonomikk

 

I boken Fra politikk til økonomikk – den norske helsepolitikks utvikling det siste sekel redegjør Ole Berg for venstrepolitikkens fremvekst og utvikling, med vekt på de siste 100 år. Boken viser hvordan denne politikken gav opphav til effektiviseringspolitikken og hvordan den utvikler seg. Til slutt antyder han noen perspektiver på fremtiden.

Ole Berg (f. 1944) er dr.philos. og har siden 1987 vært professor i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo.

Boken koster kr 205 (inkludert porto) og kan bestilles fra Legeforeningens Internett-sider.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.