Forskerens norske artikler granskes

Redaktør Charlotte Haug har sett nærmere på alle publikasjoner kreftforsker Jon Sudbø har hatt i Tidsskriftet de siste årene. Siden 2000 har han publisert tre oversiktsartikler og én sekundærpublikasjon i Tidsskriftet, og senest i forrige uke ble han tildelt tredjepris for beste oversiktsartikkel i 2005.

Avventer saken

– Så vidt jeg kan se har ikke Tidsskriftet publisert noen originalartikkel av ham, og derfor er det ikke aktuelt å gjøre noe med denne saken foreløpig. Det er ikke gitt at det er noe galt med oversiktsartiklene han har publisert hos oss. Vi avventer saken til originalartikkelen i Lancet er gransket, sier Haug.

Internasjonal oppmerksomhet

Studien det dreier seg om, Non-steroidal anti-inflammatory drugs and the risk of oral cancer: a nested case-control study, ble publisert i Lancet i oktober i fjor. Jon Sudbø har fabrikkert grunnlagsmaterialet i denne studien, og saken er så alvorlig at den har vakt internasjonal oppmerksomhet.

– Dette er en veldig alvorlig sak, ikke bare for forskeren men for renommeet til norsk forskning generelt, sier Haug.

Rikshospitalet–Radiumhospitalet HF opplyser at en ekstern granskingskommisjon skal undersøke alle fakta i saken. Forskeren selv er nå sykmeldt, men har frigitt alt grunnlagsmateriale.

Trekker trolig artikkelen

Charlotte Haug regner med at Lancet vil trekke hele artikkelen.

– Også New England Journal of Medicine (NEJM), hvor Sudbø har publisert flere artikler, er i gang med å granske saken. Medforfatternes rolle er også interessant, og saken aktualiserer temaet publiseringsetikk, sier hun.

Fikk 70 millioner kroner

Minst én av artiklene i NEJM la grunnlaget for at Sudbø våren 2004 ble tildelt 10 millioner dollar fordelt på fem år fra National Cancer Institute, for å lede en stor nordisk studie av hode-hals-kreft.

Ikke første gang

Forskerjukset som nå er avslørt, er det
tredje på kort tid innen medisinsk forskning. I desember i fjor måtte tidsskriftet Science trekke to artikler om stamcelleforskning fordi den Sør-Koreanske forskeren Hwang Woo-suk ble tatt for å ha forfalsket resultatene. I sommer måtte også Tidsskriftet trekke tilbake en artikkel, etter å ha tatt en forskergruppe for plagiat. En betydelig del av en artikkel publisert i Lancet var direkte oversatt, og de norske forskerne presenterte materialet som sitt eget.

– Antall artikler knyttet til et navn får betydning for vedkommendes økonomiske stilling og posisjon: Antallet artikler – ikke bare innhold – teller ved ansettelser og bevilgninger. Noen kan bli fristet til raske løsninger, skrev Haug på lederplass

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media