Forskerens norske artikler granskes

Redaktør Charlotte Haug har sett nærmere på alle publikasjoner kreftforsker Jon Sudbø har hatt i Tidsskriftet de siste årene. Siden 2000 har han publisert tre oversiktsartikler og én sekundærpublikasjon i Tidsskriftet, og senest i forrige uke ble han tildelt tredjepris for beste oversiktsartikkel i 2005.

Avventer saken

– Så vidt jeg kan se har ikke Tidsskriftet publisert noen originalartikkel av ham, og derfor er det ikke aktuelt å gjøre noe med denne saken foreløpig. Det er ikke gitt at det er noe galt med oversiktsartiklene han har publisert hos oss. Vi avventer saken til originalartikkelen i Lancet er gransket, sier Haug.

Internasjonal oppmerksomhet

Studien det dreier seg om, Non-steroidal anti-inflammatory drugs and the risk of oral cancer: a nested case-control study, ble publisert i Lancet i oktober i fjor. Jon Sudbø har fabrikkert grunnlagsmaterialet i denne studien, og saken er så alvorlig at den har vakt internasjonal oppmerksomhet.

– Dette er en veldig alvorlig sak, ikke bare for forskeren men for renommeet til norsk forskning generelt, sier Haug.

Rikshospitalet–Radiumhospitalet HF opplyser at en ekstern granskingskommisjon skal undersøke alle fakta i saken. Forskeren selv er nå sykmeldt, men har frigitt alt grunnlagsmateriale.

Trekker trolig artikkelen

Charlotte Haug regner med at Lancet vil trekke hele artikkelen.

– Også New England Journal of Medicine (NEJM), hvor Sudbø har publisert flere artikler, er i gang med å granske saken. Medforfatternes rolle er også interessant, og saken aktualiserer temaet publiseringsetikk, sier hun.

Fikk 70 millioner kroner

Minst én av artiklene i NEJM la grunnlaget for at Sudbø våren 2004 ble tildelt 10 millioner dollar fordelt på fem år fra National Cancer Institute, for å lede en stor nordisk studie av hode-hals-kreft.

Ikke første gang

Forskerjukset som nå er avslørt, er det
tredje på kort tid innen medisinsk forskning. I desember i fjor måtte tidsskriftet Science trekke to artikler om stamcelleforskning fordi den Sør-Koreanske forskeren Hwang Woo-suk ble tatt for å ha forfalsket resultatene. I sommer måtte også Tidsskriftet trekke tilbake en artikkel, etter å ha tatt en forskergruppe for plagiat. En betydelig del av en artikkel publisert i Lancet var direkte oversatt, og de norske forskerne presenterte materialet som sitt eget.

– Antall artikler knyttet til et navn får betydning for vedkommendes økonomiske stilling og posisjon: Antallet artikler – ikke bare innhold – teller ved ansettelser og bevilgninger. Noen kan bli fristet til raske løsninger, skrev Haug på lederplass

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.