Fjorårets beste oversiktsartikkel

Prisen for beste oversiktsartikkel i Tidsskriftet 2005 ble delt ut under Tidsskriftets 125-årsjubileum mandag, og gikk til Geir Selbæk for artikkelen Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens. Den stod på trykk i Tidsskriftet nr. 11/2005.

Et viktig tema

Juryen, som bestod av medisinsk redaktør Petter Gjersvik, professor Karen Helene Ørstavik og turnuslege Ragnhild Øydna Støen, mener artikkelen omhandler et viktig og lite omtalt tema.

– Fremstillingen er didaktisk og god, den innledende kasuistiske vignetten fungerer godt og gir leseren lyst til å lese videre. Fremstilling er ryddig og oversiktlig og viser tydelig forfatterens kompetanse på feltet, både klinisk og forskningsmessig. Artikkelen avsluttes med klare anbefalinger med hensyn til utredning og behandling, heter det i begrunnelsen.

Artikkelen inngikk i en temaserie om sykehjemsmedisin i Tidsskriftet i fjor. Prisen er på 20 000 kroner.

Pupillometri og prostatakreft

Det ble også utdelt en annenpris og en tredjepris, hver på 5 000 kroner. Annenprisen gikk til Solveig Sandven Kjesbu, Kristin Moksnes, Pål Klepstad, Heidi Knobel, Stein Kaasa og Ola Dale for artikkelen Bruk av pupillometri og pupillreaksjonar i medisinsk forskning, som sto på trykk i Tidsskriftet nr. 1/2005.

– Temaet kan sies å ha begrenset relevans for daglig klinisk arbeid, men temavalget er såpass originalt og artikkelen så god at den fortjener en pris, mener juryen.

Wolfgang Lilleby, Jon Sudbø og Sophie D. Fosså fikk tredjeprisen for artikkelen Biologi og behandlingsmuligheter ved utvikling av prostatakreft i Tidsskriftet nr. 5/2005. Ifølge juryen er artikkelen klinisk relevant, oversiktlig og balansert i sine konklusjoner.

Overrekkelsen av prisen for beste oversiktsartikkel og alle foredrag fra Tidsskriftets 125-årsjubileum 9. januar, kan du se som nettvideo via Tidsskriftets jubileumsnettside.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media