Enig i at opplæringen bør bli bedre

I en rapport som ble lagt frem i går konkluderer Riksrevisjonen med at for mye av det medisinsk-tekniske utstyret ved norske sykehus er for gammelt. Det slås også fast at rutinene for opplæring ikke er tilfredsstillende og at det er manglende oversikt over tidligere investeringer og fremtidige behov.

Mye gammelt

– En god del av det som beskrives i rapporten er riktig og gir et godt bilde av hva som bør forbedres, sier medisinsk-teknisk sjef ved Akershus universitetssykehus (Ahus), Ole-Ragnar Tandberg.

Han understreker at Ahus er i en særstilling fordi de er midt i byggeprosessen til nye Ahus, som skal stå ferdig i 2008.

– I forbindelse med nye Ahus skal vi investere til sammen 680 millioner kroner i nytt medisinsk-tekninsk utstyr. Vi prøver å holde det utstyret vi har i gang til vi kan ta i bruk det nye. Per i dag er nok gjennomsnittsalderen på vårt utstyr relativt høy, sier Tandberg.

Kjøper nytt utstyr

Også medisinsk-teknisk sjef ved St. Olavs hospital, Stig Koteng, kan bekrefte at mye utstyr der er gammelt.

– Nå er også vi i en spesiell situasjon, med bygging av nytt sykehus. Vi kjøper inn mye nytt utstyr men har nok en for høy gjennomsnittsalder på medisinsk-teknisk utstyr, det vil si eldre enn 10 år, sier Koteng.

Han anslår at gjennomsnittsalderen ved St. Olavs hospital ligger på sju år.

Opplæringen svikter

Riksrevisjonen slår fast at opplæringsrutinene for bruk av utstyr er svært mangelfullt ved norske sykehus. Koteng er enig i at disse rutinene kan forbedres. Det er hver enkelt avdelings ansvar å drive opplæring.

– Vi har ingen oversikt over hvilken opplæring som gjøres på de ulike avdelingene, men vet at dette svikter enkelte steder.

– Burde det vært deres ansvar?

– Det burde i grunnen det. På den måten ville opplæringen blitt mer kontrollert og oversiktlig, sier Koteng.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media