Andregangsfødende velger keisersnitt

Mange kvinner som har hatt en tøff første fødsel, ønsker keisersnitt neste gang de skal føde. Foto Health and Medicine

De siste årene er stadig flere kvinner blitt forløst med keisersnitt, både i Norge og internasjonalt. Ifølge gjennombrudds-
prosjektet om keisersnitt steg keisersnittfrekvensen i Norge fra 13,5 % i 1998 til 15,7 % i 2002. I Danmark ble 19,5 % forløst med keisersnitt, en stigning på 56 % fra 1991. I Storbritannia blir en av fire babyer tatt med keisersnitt, ved noen sykehus inntil 30 %.

Keisersnitt etter eget ønske

En del av stigningen kan forklares med høyere gjennomsnittsalder hos de fødende, og at flere setefødsler og tvillingfødsler blir forløst ved keisersnitt. Men flere får også keisersnitt uten medisinsk indikasjon, men etter eget ønske.

Vanskelig førstefødsel

Danske Sundhedsstyrelsen nedsatte i 2005 en prosjektgruppe for blant annet å finne årsaken til økningen i keisersnitt uten medisinsk indikasjon. Her har det vært en større økning enn i antall ikke-planlagte keisersnitt. I rapporten som nylig ble offentliggjort, konkluderes det med at keisersnitt primært ønskes av flergangsfødende med en dårlig fødselsopplevelse bak seg. Hele 80 % av keisersnittene som foretas på indikasjon «eget ønske» gjelder kvinner som har født før. Det anbefales derfor at det gjøres en innsats for å sikre at kvinnenes første fødselsopplevelse blir så god som mulig.

Kontroll eller angst

Andre årsaker til at kvinner ber om keisersnitt kan være ønske om å kontrollere og planlegge fødselen, psykiske lidelser eller angst for å føde vaginalt. Forfatterne av rapporten mener gravide som ønsker keisersnitt må få informasjon om fordeler og ulemper for mor og barn under og etter selve fødselen, konsekvenser for senere graviditeter og fødsler, og om muligheten for å bli gravid igjen.

Interessante funn

– Dette er en interessant studie, og tallene er nok representative også i Norge. En studie som er under utarbeiding i Tromsø viser noe tilsvarende, sier professor og overlege Pål Øian ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Fin førstefødsel

Han er enig med de danske forfatterne i at kvinners første fødselsopplevelse bør gjøres så god som mulig.

– Vi bør nok se nærmere på hvordan vi behandler de førstegangsfødende. Her er det et forbedringspotensial. Blant annet kan man sørge for en bedre kontinuitet i fødselsomsorgen. Kvinnen bør kunne få forholde seg til samme person gjennom svangerskapet og fødselen, ikke mange forskjellige leger og jordmødre. Man bør også for eksempel unngå unødig bruk av riestimulerende midler, og bedre bruken av smertelindring. God svangerskapsomsorg og ledelse kan føre til at mange keisersnitt på eget ønske kan unngås, sier Øian til Tidsskriftet.

Kan ha sin pris

Keisersnitt uten medisinsk indikasjon er et tema som engasjerer, og det foregår per i dag flere prosjekter i Norge hvor målet er å finne ut mer om hvorfor kvinner ønsker operativt inngrepet fremfor vaginal fødsel.

– Keisersnitt bør uansett ikke være en lettvint løsning, og det er viktig å gjøre kvinnene oppmerksom på at det ikke alltid har den fordelen de tror. Det kan ha sin pris, sier Øian.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media