WHO vil ikke ansette røykere

Hvis du ønsker å jobbe i Verdens helseorganisasjon må du stumpe røyken. Foto Imagelibrary Gold

Forbudet, som trådte i kraft 1. desember, medfører at alle søkere heretter vil få spørsmål om de røyker eller bruker andre tobakksprodukter, og hvorvidt de vil fortsette med dette dersom de tilbys jobben. Er svaret ja på begge spørsmålene, vil ikke søkeren lenger bli vurdert for stillingen, ifølge de oppdaterte retningslinjene.

Ærlighet varer lengst

Hvis du lyver om røykevanene dine og arbeidsgiveren finner det ut, risikerer du disiplinærstraff. Røykere som allerede er ansatt i WHO vil bli sterkt oppfordret til å slutte. Organisasjonen tilbyr til og med hjelp til dem som ønsker å slutte, i form av individuell rådgivning, grupperådgivning eller resept på hjelpemidler for røykeslutt.

Forbilde

Siden WHO går i bresjen for en global kampanje mot røyking, ser de det som sin plikt å gå foran med et godt eksempel. De understreker at tobakk tar livet av 5 millioner mennesker hvert år. Dersom trenden fortsetter, vil det innen 2020 dø 10 millioner mennesker hvert år av tobakksrelaterte sykdommer, bare i utviklingsland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media