Vil utdanne forskere på halve tiden

Dagens forskerutdannelse tar for lang tid, den er for fragmentert og kandidatene er for gamle når de endelig har oppnådd forskerkompetanse. Interessen blant legene er heller ikke den samme som før, ifølge universitetet.

Høy gjennomsnittsalder

– Det tar gjerne 5-10 år å gjøre ferdig en doktorgrad, og kanskje ytterligere 10 år til man er professor. Gjennomsnittlig alder for nyutdannede legeforskere med doktorgrad er 40 år, sier professor Amund Gulsvik til Tidsskriftet.

Nå tilbys derfor et mer strukturert tilbud med mer effektiv veiledning av kandidatene ved Universitetet i Bergen (UiB). Institutt for indremedisin, Institutt for klinisk medisin og Institutt for kirurgiske fag går sammen om prosjektet.

Relevant opplæring

Professor Gulsvik skal lede den nye forskerskolen.

– Vi ønsker å optimalisere og effektivisere stipendiattiden frem til PhD, og veilede postdoktorer frem til professorkompetanse. Vi kan bidra med teoretisk opplæring i kontrollerte kliniske forsøk, klinisk epidemiologi, gi publiseringserfaring og referee-erfaring mot klinisk orienterte tidsskrifter, og hjelpe til med bygging av nettverk. Postdoktorene kan lære litt om å være veiledere og miljøskapere. Målet er i første omgang at doktorgradene tar tre år, sier Gulsvik.

Rekruttering

Med dette håper han at flere leger ønsker å satse på klinisk forskning. Han mener det er viktig at norsk helsevesen er skolert med kritiske, forskningsutdannede leger, som er oppdaterte på den fremste utviklingen av nye metoder og behandling.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media