– Stort utbrudd av RSV-infeksjon

Hvert år må i gjennomsnitt ett av 50 fødte barn innlegges i sykehus på grunn av RS-virusinfeksjon. Foto Health and Medicine

Respiratorisk syncytialt virus (RS-virus) er en hyppig årsak til nedre luftveisinfeksjoner hos spedbarn og små barn. Symptomene er i første omgang hoste og feber. Etter hvert kan barnet bli så tett at symptomene minner om astmaanfall, og det kan også få ørebetennelse, skriver Folkehelseinstituttet.

Oppsøk lege

De minste barna har størst risiko for alvorlig infeksjon, og bør tas med til lege dersom de har feber og alvorlige problemer med å puste. Hos større barn og hos voksne arter infeksjonen seg mer som en forkjølelse.

Årlig utbrudd

RS-virus er vanlig i de nordiske landene, og kommer som regel i store og små utbrudd annet hvert år. I år ser det altså ut til at et stort utbrudd vil komme tidlig i vintersesongen.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media