Snus kan gi kreft og hjertesykdom

Én av fem svenske menn snuser daglig. Foto Marianne Loraas

Forskere fra Statens Folkhälsoinstitut og Karolinska institutet i Sverige har gjort en risikovurdering av snusbruk ved å gå gjennom forskningsdokumentasjonen på området de siste årene. Dette er den største undersøkelsen av svensk snus som noen sinne er gjort.

Kreftfremkallende

Rapporten konkluderer med at snus er kreftfremkallende, ut fra en samlet vurdering av dyreforsøk og epidemiologiske data. Ulike epidemiologiske studier er ikke helt entydige, men rapporten angir at det er tilstrekkelige holdepunkter for økt risiko for kreft i munnhule og bukspyttkjertel.

Hjerte- og karsykdom

Når det gjelder risiko for hjerte- og karsykdom viser tidligere studier at snus påvirker hjerte- og karsystemet, noe som blant annet vises ved økt blodtrykk og puls. Ser man på langtidsvirkningene viser ikke snus noen sikker økt risiko for sykelighet, men tilstrekkelige holdepunkter for dødelighet som følge av hjerte- og karsykdom. Dyreforsøk har vist at nikotin fører til hjerterytmeforstyrrelser og dermed kan gi mer alvorlige infarkter.

For tidlig fødsel

Gravide bør også være forsiktige med snus, da det ifølge rapporten kan øke risikoen for høyt blodtrykk og proteinurin. Det øker også risikoen for at barnet fødes minst fire uker for tidlig.

Forbudt i EU

I Sverige har man sett en jevn økning i snussalget, og i 2005 snuser mer enn 1 av 5 menn, og rundt 1 av 25 kvinner daglig. Det er forbudt å selge snus i alle EU-land med unntak av Sverige og EFTA-landet Norge.

– Resultatene bør gjøres kjent for allmennheten. De avkrefter påstandene om at snus er ufarlig. Sett ut fra et helseperspektiv bør ikke tobakksrøyking erstattes av snusing, men av tobakksavvenning, sier direktør ved Statens Folkhälsoinstitut, Gunnar Ågren.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media