Helsedrikken kaffe

Nyere forskning er oppløftende lesning for kaffeelskere. Foto Imagelibrary Gold

Nordmenn drikker gjennomsnittlig over 160 liter kaffe per år. Det er kjent at gravide bør begrense inntaket. Det anbefales å erstatte kaffe brygget ved koking, espresso eller trykkanne med filterkaffe, fordi fettstoffer som cafestol blir sittende igjen i filteret. Ellers vet vi relativt lite om fordeler og ulemper ved bruk av denne populære drikken. Men i løpet av året 2005 er det publisert flere artikler om kaffens fordeler og ulemper. Sammenlagt er det oppløftende lesning for kaffeelskere.

Kaffe mot leverkreft

Laboratoriestudier har tidligere antydet at kaffedrikking er forbundet med redusert risiko for leverkreft. I en stor japansk populasjonsbasert kohortstudie, publisert i Journal of the National Cancer Institute, ble nærmere 350 personer med hepatocellulært karsinom identifisert blant over 90 000 middelaldrende og eldre japanere. De som drakk kaffe daglig eller nesten daglig hadde lavere risiko enn dem som nesten aldri drakk kaffe (hasardratio 0,5; 95 % KI 0,36–0,66). Risikoen sank med økende forbruk.

Koffeinfri

Flere pasient-kontroll-studier har antydet at kaffeforbruk også er forbundet med redusert risiko for kolorektalkreft, mens mindre kohortstudier ikke har kunnet bekrefte dette. Dette er undersøkt i to store epidemiologiske studier, også disse publisert i Journal of the National Cancer Institute. Over 1 400 tilfeller av kolorektalkreft ble observert i studiene som omfattet nærmere to millioner personår. Det ble ikke påvist noen sammenheng mellom forbruk av kaffe eller te med koffein og insidens av kolorektalkreft verken for kvinner eller menn. Det viste seg imidlertid at de som drakk kaffe uten koffein hadde redusert risiko for kolorektalkreft.

Høyt blodtrykk

Inntak av kaffein kan gi en akutt økning i blodtrykket, men det er uklart om vanemessig kaffedrikking er forbundet med hypertensjon. I en amerikansk studie, publisert i JAMA, er dette studert blant over 155 000 kvinner som ble fulgt opp over 12 år. Om lag 33 000 nye tilfeller med hypertensjon ble diagnostisert hos lege, men det var ingen lineær sammenheng mellom kaffeforbruk og hypertensjon. Et overraskende funn var at inntak av cola, både med og uten sukker, var forbundet med hypertensjon, men forskerne tror ikke at det har sammenheng med koffeinet i cola.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media