Håp om kortere tuberkulosebehandling

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) viser en ny studie oppløftende resultater når det gjelder behandling av tuberkulose, som årlig tar livet av 2-3 millioner mennesker.

Lang behandlingstid

I dag behandles tuberkulose med et antibiotikaregime som består av de fire hovedmedikamentene isoniazid, rifampicin, pyrazinamid og etambutol. Behandlingen foregår over minst seks måneder. Den lange behandlingstiden gjør det vanskelig å følge opp pasientene, noe som kan føre til behandlingssvikt og utvikling av resistente bakterier.

Bytte ut ett

Dersom etambutol byttes ut med gatifloxacin vil behandlingen bli mer effektiv, viser delstudien, som er gjennomført i Sør-Afrika og ble presentert på en konferanse i Washington DC i forrige uke.

– Vi jobber med å få til en samarbeid mellom offentlige og private aktører, slik at vi kan utvikle denne nye behandlingen så fort som mulig, sier Robert Ridley i WHO.

Fra 2009?

Det har lenge vært et mål å finne behandling som ikke tar så lang tid som den gjør i dag. Håpet er at det nye og kortere behandlingsopplegget kan være tilgjengelig i slutten av 2009, dersom resultatene av en klinisk multisenterstudie fase 3 blir like positive.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media