Forskningsmillioner fordelt

Helse Nord har fordelt 58 millioner til forskning mens Helse Vest nylig fordelte 101 millioner kroner. Pengene skal brukes til helseforskning i landsdelene. De tre andre foretakene har foreløpig ikke fordelt sine forskningsmidler.

Milepæl

– For første gang passerer vi 100-millionersgrensen. Det er en milepæl, sier Odd Søreide, som er fagdirektør og leder for det regionale samarbeidsorganet i Helse Vest.

I regionen satses det blant annet på psykiatri. 10 millioner kroner er øremerket forskningsprosjekt innen psykisk helsevern, melder Helse Vest.

Nye områder

Også i Helse Nord har forskningspotten økt gradvis for hvert år. I tillegg til de 58 millionene har de sammen med Universitetet i Tromsø bevilget inntil 10 millioner kroner til bestemte forskningssatsinger som skal fordeles neste år.

– Jeg er svært glad for dette samarbeidet med Universitetet i Tromsø. Her åpner vi opp for forskning på områder det tradisjonelt sett har vært forsket lite på i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media