Fødselsår har betydning for tarmkreftrisiko

Doktorgradsarbeidet til Elisabeth Svensson viser at redusert inntak av kalorier i en kortere periode av livet kan redusere risikoen for tarmkreft. Foto Kreftregisteret

Stipendiat Elisabeth Svensson og hennes kolleger ved Kreftregisteret har analysert betydningen av alder, fødselsår og diagnoseår i forhold til risikoen for å få tarmkreft, og funnet at fødselsåret er relevant.

Krigseffekt

Ifølge Svensson ser det blant annet ut til at nordmenn som ble født under annen verdenskrig har noe lavere risiko for å få kreft i tykk- og endetarm senere i livet.

– Det er nærliggende å tro at dette har sammenheng med kalorirestriksjonen på 15-20 % her i landet under krigen, sier Svensson til Kreftregisteret.

Også i Estland

Resultatene underbygger tidligere studier som viser at grunnlaget for tykk- og endetarmskreft legges tidlig i livet. Svensson gjorde også en ny studie for å undersøke «krigseffekten» i de andre nordiske landene. De fant en tilsvarende sammenheng i Estland, mens hos befolkningen i Sverige og Danmark ser ikke krigen ut til å ha gitt det samme utslaget på kreftstatistikken. Dette kan skyldes at Sverige og Danmark ikke hadde de samme energirestriksjonene som Norge og Estland.

Rammer mange

Tarmkreft er den nest hyppigste kreftformen blant både menn og kvinner i Norge, og hvert år oppdages drøyt 3 000 nye tilfeller.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media