Svensk forskning mer tilgjengelig

Styret ved Lunds universitet i Sverige har besluttet å oppfordre til dette, for å sørge for mest mulig publisitet for universitetet og dets forskere. Flere og flere institusjoner gjør det samme, alt fra Universitetsbiblioteket i Oslo til den britiske forskningskomiteen. Alle vel vitende om at det fremdeles er forskeren selv som bestemmer over sitt eget materiale.

Stor misnøye

Det er stor misnøye med de skyhøye prisene de kommersielle vitenskapelige tidsskriftenes krever både for papirutgaver og elektronisk tilgang til enkeltartikler. Ifølge The Economist økte abonnementsprisen for vitenskapelige tidsskrifter i gjennomsnitt med 207 % fra 1986 til 1999. Samtidig har stadig flere internettbaserte tidsskrifter som tilbyr fritt tilgjengelige artikler etablert seg, blant annet Public Library of Science (PLoS) og Directory of Open Access Journals. Den sistnevnte administreres av Lunds universitet.

Mer synlig

– Fri tilgjengelighet for publikasjonene fører til at de blir oftere anvendt og forskningen får større gjennomslag. Dermed vil også forskere ved Lunds universitet bli mer synlige og få større
gjennomslag for sine forskningsresultater, sier rektor Göran Bexell.

Dobbelpublisering

Dersom det ikke finnes et fritt tilgjengelig tidsskrift som er aktuelt, anbefaler universitetsstyret publisering i tidsskrifter som tillater publisering i mer enn bare det ene tidsskriftet. Forskerne bør unngå å gi fra seg opphavsretten til arbeidet sitt, og bør sette retten til dobbelpublisering som et minstekrav.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media