Rimelige allergimedisiner som førstevalg

Annengenerasjons antihistaminer har lenge vært førstevalg ved behandling av allergi og elveblest, blant annet fordi de fører til mindre trøtthet, skriver Statens legemiddelverk. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gått gjennom all tilgjengelig dokumentasjon for de ulike annengenerasjons antihistaminene, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for å hevde at noen er mer effektive enn andre.

Spare millioner

Dermed sender Legemiddelverket ut på høring et forslag om å innføre de rimeligste som foretrukket behandling.

– En gjennomføring av dette forslaget vil frigjøre cirka 40 millioner kroner som kan fordeles på andre helsetiltak, sier avdelingsdirektør Elisabeth Bryn i Legemiddelverket.

Annengenerasjons antihistaminer hadde i fjor en omsetning på rundt 208 millioner kroner etter forskrivning på blå resept.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media