Rettsmedisinsk institutt får konkurranse

Etterspørselen etter DNA-analyser er stor, og selskapet Gena håper å bli et supplement til Rettsmedisinsk institutt. Foto Health and Medicine

Etterspørselen etter DNA-analyser er stor, og økende, men per i dag er Rettsmedisinsk institutt alene om å utføre slike analyser. Det ønsker dr. philos. Ragne Kristin Farmen å gjøre noe med, og bygger opp et nytt DNA-laboratorium i Stavanger. Hun håper å være operativ med sitt nystartede selskap Gena innen 1. april 2006, skriver Dagens Næringsliv.

Venter på akkreditering

– Dette har vi jobbet med i to år. Vi har blant annet snakket med de relevante komiteene på Stortinget og fått aksept fra disse. Men vi ønsker å ha akkrediteringen på plass før vi tilbyr tjenestene til kundene, sier Farmen til Tidsskriftet.

Politi og privatpersoner

De siste fire årene har Farmen jobbet ved Klinikk for blod- og kreftsykdommer ved Stavanger universitetssjukehus. Fra 1989-90 jobbet hun selv ved Rettsmedisinsk institutt, og utførte sammen med en kollega den første DNA-analysen som ble brukt i en norsk rettssal.

– Kundene våre blir de samme; politiet, domstolene, utlendingsdirektoratet og privatpersoner. I prosessen har politiet fått uttale seg om sine behov for rettsgenetiske analyser, og vi håper å kunne imøtekomme disse behovene, sier Farmen.

– Bør være statens ansvar

I lokalene i Rogaland Kunnskapspark er allerede mye av utstyret på plass. En rekke investorer har sett inntjeningspotensialet, og skutt inn fire millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

Rettsmedisinsk institutt er noe skeptiske til det nye selskapet.

– Vår prinsipielle mening er at DNA-analyser i straffesaker bør være statens ansvar. En ting er å utføre DNA-analyser for privatpersoner, noe helt annet er rettsgenetiske analyser. Det krever mye mer kunnskap og erfaring, sier instituttleder Brita Teige til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media