RETTELSE

Artikkel

Les mer om… Stor praksisvariasjon ved redusert fosteraktivitet

Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2591

I Tidsskriftet nr. 19/2005, s. 2591 skal det stå:

Blant kvinner som søkte fødeavdelinger på Østlandet og i Bergen pga. redusert fosteraktivitet, ble det registrert alvorlig asfyksi, død, veksthemming eller for tidlig født barn ved om lag en femdel av fødslene. Rutineutredningen varierte …

Anbefalte artikler