– Paroksetin kan skade fosteret

Det er legemiddelselskapet GlaxoSmithKline som nå advarer europeiske legemiddelmyndigheter om dette etter å ha fått resultatene fra en epidemiologisk studie. Studien konkluderer med en mulig økt risiko for hjertefeil hos fosteret når mødre tar paroksetin tidlig i svangerskapet. Denne økte risikoen er ikke funnet for de øvrige SSRI-preparatene.

Ukjent årsak

Hva som er årsaken til den mulige effekten er ikke kjent. Medfødt hjertefeil rammer rundt 1 % av alle nyfødte, mens det i den omtalte studien rammet 2 % av barna. Den vanligste hjertefeilen var ventrikkelseptumdefekt (VSD). Også i en svensk studie som nylig ble gjennomført, ble paroksetin tatt i svangerskapets første trimester forbundet med en økt risiko for hjertefeil hos barnet.

– Bør unngås

– De nye funnene tyder på at bruk av paroksetin tidlig i svangerskapet bør unngås så langt det er mulig. Dersom en pasient blir gravid under behandling med paroksetin bør det vurderes om behandlingen skal avbrytes, sier rådgiver Anne Soleng ved Statens legemiddelverk til Tidsskriftet.
Hun mener også at kvinner som planlegger å bli gravide bør unngå paroksetin.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media