Omskårne menn reduserer klamydiasmitte

Mannlig omskjæring er blitt påvist å redusere risikoen for flere seksuelt overførbare sykdommer. Nylig ble det publisert en studie som viste at omskjæring beskytter mot HIV-smitte. Men man har hittil hatt begrenset kunnskap rundt mannlig omskjæring og smitteoverføring av klamydia til kvinnelig partner.

300 par

En spansk studie publisert i American Journal of Epidemiology konkluderer med at mannlig omskjæring kan ha en beskyttende effekt også her. 305 par, som utgjorde kontrollgruppen i en annen studie med deltakere fra Thailand, Filippinene, Brasil, Colombia og Spania fra 1985 til 1997, ble inkludert i studien. Blodprøver fra kvinnene ble testet for blant annet spesifikke antistoffer mot Chlamydia trachomatis, som tegn på gjennomgått infeksjon en eller annen gang.

Langt lavere risiko

Til sammen 37 % av mennene var omskåret. Studien viser at partnerne deres hadde hele 82 % redusert risiko for å ha vært smittet med klamydia i forhold til de andre kvinnene.

Genital infeksjon med Chlamydia trachomatis er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i Norge. Bare i 2002 ble over 16 000 personer smittet, ifølge en artikkel i Tidsskriftet.

For tidlig å anbefale

Det er imidlertid for tidlig å la resultatene av denne studien få noen innvirkning på behandlingen i Norge, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland.

– Selv om studien er ganske overbevisende, synes jeg det er vel tidlig å anbefale omskjæring i kampen mot klamydia. I alle fall ikke i land der dette ikke er vanlig, sier Aavitsland.

Han mener menn muligens kan oppnå noe av den samme beskyttelsen ved skylling av penis etter samleie.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media