Ny rekord i antall HIV-smittede

Kenya og Zimbabwe er to av landene som har sett en nedgang i antall HIV-smittede, etter at flere nå bruker kondom, debuterer senere seksuelt og har færre seksualpartnere. Blant annet er HIV-raten blant gravide kvinner i Zimbabwe redusert fra 26 % i 2003 til 21 % i 2004, ifølge en fersk rapport fra FNs program mot HIV/AIDS (UNAIDS) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Også tall fra land i Karibia, som Bahamas og Haiti, gir grunn til optimisme.

Øker totalt

Men til tross for dette fortsetter det totale tallet på HIV-smittede å øke på verdensbasis. Rundt fem millioner ble smittet bare i 2005, og tallet på mennesker som lever med HIV-smitte er høyere enn noensinne. 40 millioner mennesker, mot 37,5 millioner i 2003, har fått viruset. I år har over tre millioner mennesker mistet livet som følge av sykdommen, en halv million av disse var barn.

Tross innsatsen

Den største økningen i HIV-smitte ser man i Øst-Europa, Sentral-Asia og Øst-Asia, mens Afrika sør for Sahara har høyest andel smittede.

– Det er inspirerende det man har klart å oppnå i enkelte land, og at preventive tiltak har spilt en viktig rolle i å hindre smitten der. Men realiteten er at AIDS-epidemien fortsetter å spre seg til tross for den globale og nasjonale innsatsen for å bremse den, sier leder av UNAIDS, Peter Piot.

I rapporten understrekes det at tilgangen til behandling har bedret seg de siste to årene, også i utviklingsland, og at mange flere mennesker lever lengre og bedre liv som følge av dette.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.