Ny rekord i antall HIV-smittede

Kenya og Zimbabwe er to av landene som har sett en nedgang i antall HIV-smittede, etter at flere nå bruker kondom, debuterer senere seksuelt og har færre seksualpartnere. Blant annet er HIV-raten blant gravide kvinner i Zimbabwe redusert fra 26 % i 2003 til 21 % i 2004, ifølge en fersk rapport fra FNs program mot HIV/AIDS (UNAIDS) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Også tall fra land i Karibia, som Bahamas og Haiti, gir grunn til optimisme.

Øker totalt

Men til tross for dette fortsetter det totale tallet på HIV-smittede å øke på verdensbasis. Rundt fem millioner ble smittet bare i 2005, og tallet på mennesker som lever med HIV-smitte er høyere enn noensinne. 40 millioner mennesker, mot 37,5 millioner i 2003, har fått viruset. I år har over tre millioner mennesker mistet livet som følge av sykdommen, en halv million av disse var barn.

Tross innsatsen

Den største økningen i HIV-smitte ser man i Øst-Europa, Sentral-Asia og Øst-Asia, mens Afrika sør for Sahara har høyest andel smittede.

– Det er inspirerende det man har klart å oppnå i enkelte land, og at preventive tiltak har spilt en viktig rolle i å hindre smitten der. Men realiteten er at AIDS-epidemien fortsetter å spre seg til tross for den globale og nasjonale innsatsen for å bremse den, sier leder av UNAIDS, Peter Piot.

I rapporten understrekes det at tilgangen til behandling har bedret seg de siste to årene, også i utviklingsland, og at mange flere mennesker lever lengre og bedre liv som følge av dette.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media