Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjonved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Arne Aarsæther

17.5. 1917 – 23.8. 2005

Sverre H. Alvsvåg

24.6. 1924 – 28.7. 2005

Tormod Holst Berg

25.2. 1916 – 28.5. 2005

Oscar M. Bernstein

27.8. 1910 – 18.5. 2005

Anna Berntsen

18.4. 1914 – 23.7. 2005

Odd Gunvald Bjercke

17.3. 1909 – 18.8. 2005

Per Valerius Bradley

27.2. 1913 – 1.7. 2005

Jan Bacher Christensen

15.1. 1955 – 28.8. 2005

Hans Johan Dølvik

7.8. 1926 – 13.8. 2005

Edel M. Busch Haugstad

1.12. 1916 – 5.8. 2005

Eli Anne Kvittingen

28.2. 1949 – 12.7. 2005

Odd Magne Stubhaug

11.6. 1950 – 17.7. 2005

Johan Tjaaland

29.5. 1909 – 2.8. 2005

Torvald Ulstein

5.4. 1919 – 19.7. 2005

Halvor Vemund

5.8. 1916 – 21.7. 2005

Inger Ødegaard

3.12. 1954 – 24.7. 2005

Anbefalte artikler