Klokken tikker også for menn

I en kohortstudie publisert i Human Reproduction har den danske professoren Jørn Olsen og kolleger ved University of California analysert data fra 1980-1996 fra den danske fertilitets-databasen. Over 70 000 par og deres førstefødte barn er registrert i databasen, ifølge Ugeskrift for Læger.

Downs syndrom

Studien viser at menn som ventet med å bli fedre hadde noe større risiko enn yngre menn for å få barn med visse former for medfødte misdannelser, som Downs syndrom eller defekte lemmer. Risikoen økte med alderen. Menn som ble fedre etter fylte 50 år hadde fire ganger så stor risiko for å få barn med Downs syndrom sammenliknet med menn under 30. Forfatterne kan ikke utelukke at bruk av medikamenter hos eldre menn kan ha bidratt til deres funn.

– Omfattende studie

Ifølge overlege Benedicte Paus ved avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål universitetssykehus, er denne studien av stor akademisk interesse fordi den er så omfattende. Den kan bidra til å forstå genetiske sykdomsmekanismer.

– Det har lenge vært kjent at risikoen for enkelte genetisk bestemte misdannelsessyndromer øker med høy alder hos barnefaren. Imidlertid er risikoen likevel så liten at en så langt ikke har funnet grunn til å gå ut med advarsler til modne menn, sier Paus til Tidsskriftet.

Kan ikke oppdages

Hun understreker at de fleste tilstandene som er forbundet med høy alder hos far ikke kan oppdages ved duotest med ultralyd eller fostervannsprøve med vanlig kromosomundersøkelse, som mange kvinner over 38 år velger.

– Når norske par gjør en totalvurdering av sin situasjon kan andre forhold overskygge en relativt beskjeden biologisk risikoøkning. I slike tilfeller ville risikoen oppgitt i prosent eller promille være mer hensiktsmessig enn bruk av mål som «fire ganger så stor» eller liknende, sier Paus.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media