Høyt støynivå ved sykehusene

Elektroniske apparater er et betydelig støyelement ved sykehus. Foto Doctors and Medicine

Det er hverdagen ved et typisk amerikansk sykehus.

Lydingeniører ved Johns Hopkins University i USA har funnet ut at lydnivået ved sykehusene i landet har steget jevnt de siste fem tiårene. Siden 1960 har lydnivået på dagtid steget fra 57 til 72 desibel, mens den nattlige støyen har steget fra 42 til 60 desibel. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at lydnivået på pasientrom ikke overstiger 35 desibel.

Helserisiko

Støyen gjør det vanskelig å høre samtaler i normalt stemmeleie, noe som fører til at folk hever stemmen og dermed bidrar til ytterligere støy. Det er ikke bare plagsomt for pasienter og ansatte, men det fører også til økt risiko for misforståelser og feil, og det gjør det vanskelig å modernisere sykehusene med elektronikk som benytter talegjenkjenning. Tidligere studier har dessuten vist at støy kan føre til at pasienten trenger lengre tid for å bli frisk, og at de ansatte blir stresset og slitne.

Et stort problem

Det er gjort få tidligere studier på sykehusstøy, og de som finnes er gjennomført av sykehuspersonell.

– Når leger og sykepleiere tidligere har tatt seg bryet med å ta lydprøver, selv om de ikke helt har visst hvordan de skulle analysere resultatene, da såg vi på det som et tegn på at dette er et vesentlig problem, sier lydingeniør Ilene Busch-Veshniac.

Noe kan gjøres

Forfatterne understreker at dette er en komplekst område, men at noe likevel kan gjøres. Selv gjorde de to små forandringer som hadde en viss effekt; de gav de ansatte personsøkere og dekket vegger og tak med lydabsorberende materiale. I en avdeling ble ansatte tilkalt over høyttaleranlegget hver femte minutt. Ved å gi leger og sykepleiere egne personsøkere ble antall annonseringer over høyttaleranlegget redusert til én gang i timen. Lyddempende akustiske takplater er blitt lite brukt i sykehusbygninger fordi bakterier kan feste seg i materialet. Men ved å lage plater av glassfiberstrie innpakket i et antibakterielt stoff og feste dette på vegger og tak, dempet det lydnivået noe.

Faglig samarbeid

Når sykehus skal renoveres eller bygges, bør arkitektene sørge for et tettere samarbeid med fagpersoner innen akustikk, mener forfatterne.

Studien vil bli publisert i tidsskriftet Journal of the Acoustical Society of America.

Målinger ved UNN

Etter det Tidsskriftet erfarer er det ikke gjort noen tilsvarende studier ved norske sykehus. Magnar Johnsen er audiofysiker ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Han har gjort støymålinger ved sykehuset i flere år for å kartlegge støybelastningen for de ansatte, men disse er foreløpig ikke systematisert. Han bekrefter likevel at det også ved UNN kan være et noe høyt lydnivå.

– Målingene har vist at lydnivået til tider overskrider de relevante grensene i støyforskriften. Det gjelder både gruppe 1, som omfatter kontormiljøer og går opp til 55 desibel, og gruppe 2, som setter grensen ved 70 desibel, sier Johnsen til Tidsskriftet.

Analysemaskiner

Han understreker at målingene ikke er gjort i pasientrom. En vesentlig støykilde for de ansatte ved UNN er analysemaskinene. Men også arkitektur og materialvalg kan virke inn. Det er opp gjennom årene foreslått flere tiltak, og noen av disse er blitt gjennomført.

– Når det gjelder arkitektur og materialvalg er det mer omfattende endringer som må til, og eventuelle endringer begrenses av økonomiske spørsmål, sier Johnsen.

Han er enig med de amerikanske forskerne i at god romakustikk i langt større grad enn i dag bør tas med i planlegging av lokaler og utstyr.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media