– Ginseng virker mot forkjølelse

I en randomisert, dobbeltblind studie publisert i The Canadian Journal of Medicine har kanadiske forskere undersøkt virkningen av ekstrakt fra nordamerikansk ginseng (Panax quinquefolium).

Ginseng i fire måneder

279 frivillige personer i alderen 18-65 år som hadde hatt minst to forkjølelser året før, deltok. Alle tok to 200 milligrams kapsler med enten ginseng eller placebo daglig i fire måneder, noterte symptomer som rennende nese, feber, hodepine og sår hals, og rangerte dem på en skala fra 0-3.

Ikke så syke

I gruppen som fikk placebo hadde 23 % to eller flere forkjølelser i løpet av firemånedersperioden. Blant dem som fikk ginseng var det tilsvarende tallet 10 %. I ginsenggruppen hadde man dessuten mildere symptomer og signifikant færre dager med lettere forkjølelsessymptomer sammenliknet med placebogruppen.

– Kan bli anbefalt

Professor Vinjar Fønnebø ved Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) mener studien er vel gjennomført og støtter pasienterfaringer om forebyggende effekt mot forkjølelser.

– Forkjølelse rammer oss alle, og dette midlet kan derfor komme til å bli anbefalt til hele befolkningen. I en slik situasjon må effektstørrelsen og bivirkningsrisikoen dokumenteres særlig grundig. Selv om liknende resultater er funnet i Italia for 10 år siden, bør ytterligere kliniske studier gjennomføres før generelle anbefalinger om bruk gis, sier Fønnebø til Tidsskriftet.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.