– Ginseng virker mot forkjølelse

I en randomisert, dobbeltblind studie publisert i The Canadian Journal of Medicine har kanadiske forskere undersøkt virkningen av ekstrakt fra nordamerikansk ginseng (Panax quinquefolium).

Ginseng i fire måneder

279 frivillige personer i alderen 18-65 år som hadde hatt minst to forkjølelser året før, deltok. Alle tok to 200 milligrams kapsler med enten ginseng eller placebo daglig i fire måneder, noterte symptomer som rennende nese, feber, hodepine og sår hals, og rangerte dem på en skala fra 0-3.

Ikke så syke

I gruppen som fikk placebo hadde 23 % to eller flere forkjølelser i løpet av firemånedersperioden. Blant dem som fikk ginseng var det tilsvarende tallet 10 %. I ginsenggruppen hadde man dessuten mildere symptomer og signifikant færre dager med lettere forkjølelsessymptomer sammenliknet med placebogruppen.

– Kan bli anbefalt

Professor Vinjar Fønnebø ved Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) mener studien er vel gjennomført og støtter pasienterfaringer om forebyggende effekt mot forkjølelser.

– Forkjølelse rammer oss alle, og dette midlet kan derfor komme til å bli anbefalt til hele befolkningen. I en slik situasjon må effektstørrelsen og bivirkningsrisikoen dokumenteres særlig grundig. Selv om liknende resultater er funnet i Italia for 10 år siden, bør ytterligere kliniske studier gjennomføres før generelle anbefalinger om bruk gis, sier Fønnebø til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media