En halv milliard mer til pasientene

Blant annet foreslår regjeringen å bevilge 500 millioner kroner mer til sykehusene i 2006. Stoltenberg-regjeringen vil også styrke tilbudet til rusmisbrukere, og foreslår å bevilge 91,5 millioner kroner til dette. Det inkluderer blant annet 37,5 millioner til tannhelsetilbud, og 45 millioner til legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Lavere egenandel

Det foreslås å redusere egenandelstak 2 fra 3 500 kroner til 2 500 kroner for å oppnå en bedre skjerming av storbrukere av helsetjenester.

– Jeg er svært fornøyd med at vi allerede nå har funnet rom til å prioritere sykehusene, rusomsorgen og en klar forbedring i egenandelsordningen for storforbrukere, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Ruser seg til pandemi

Influensavaksinering av flere personer i risikogruppene prioriteres ved at det foreslås bevilget 15 millioner kroner til dette. Forslaget innebærer at vaksinen formidles kostnadsfritt fra Folkehelseinstituttet til kommunene slik at inntil 50 % av risikogruppen, det vil si 450 000 personer, kan vaksineres. Kommunene kan ta betalt for å sette vaksinen, og på den måten få ressurser til å bygge opp et system for massevaksinering med tanke på en influensapandemi.

Se hele forslaget til statsbudsjett på Finansdepartementets nettsider.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.