En halv milliard mer til pasientene

Blant annet foreslår regjeringen å bevilge 500 millioner kroner mer til sykehusene i 2006. Stoltenberg-regjeringen vil også styrke tilbudet til rusmisbrukere, og foreslår å bevilge 91,5 millioner kroner til dette. Det inkluderer blant annet 37,5 millioner til tannhelsetilbud, og 45 millioner til legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Lavere egenandel

Det foreslås å redusere egenandelstak 2 fra 3 500 kroner til 2 500 kroner for å oppnå en bedre skjerming av storbrukere av helsetjenester.

– Jeg er svært fornøyd med at vi allerede nå har funnet rom til å prioritere sykehusene, rusomsorgen og en klar forbedring i egenandelsordningen for storforbrukere, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Ruser seg til pandemi

Influensavaksinering av flere personer i risikogruppene prioriteres ved at det foreslås bevilget 15 millioner kroner til dette. Forslaget innebærer at vaksinen formidles kostnadsfritt fra Folkehelseinstituttet til kommunene slik at inntil 50 % av risikogruppen, det vil si 450 000 personer, kan vaksineres. Kommunene kan ta betalt for å sette vaksinen, og på den måten få ressurser til å bygge opp et system for massevaksinering med tanke på en influensapandemi.

Se hele forslaget til statsbudsjett på Finansdepartementets nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media