Dårlig kunnskap om fysisk aktivitet

Man kan oppnå mye ved å bevege seg en halvtime hver dag, men bare én av ti nordmenn kjenner til anbefalingen fra helsemyndighetene. Foto Health and Medicine

Ifølge en undersøkelse Norstat har gjort for Sosial- og helsedirektoratet er det bare 11 % av befolkningen som har fått med seg anbefalingen. Kun 1 av 3 oppgir at de går minst ti minutter i strekk hver dag, mens hver sjette nordmann ikke engang har gått ti minutter i strekk den siste uken.

Bekymringsfullt

– Når vi vet at det er en markant økning i inaktivitetsrelaterte sykdommer er dette bekymringsfullt, sier avdelingsdirektør Anita A. Aadland i Sosial- og helsedirektoratet.

Regelmessig fysisk aktivitet kan redusere risikoen for blant annet diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, depresjon og angst.

Kan hvis vi vil

Et stort flertall av de spurte, hele 84 %, tror imidlertid de kan klare å være fysisk aktive i 30 minutter hver dag hvis de går inn for det. Aadland mener det er et stort forebyggingspotensial i å bedre folks kunnskap om anbefalingene fra helsemyndighetene, et arbeid som allerede er i gang som følge av regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media