– Bør skrive bedre henvisninger

I undersøkelsen «Cancer Pulm på Agder» (CAPA) fra Agder-fylkene er 480 lungekreftpasienter fulgt gjennom en treårsperiode, fra 2002 til 2005. Ett av målene ved undersøkelsen var å finne ut om det var forsinkelser på veien fra pasienten kjente det første symptomet til behandlingen kom i gang, skriver Kreftforeningen.

Mer enn ti dager

Det bør ikke gå mer enn sju til ti dager fra legens henvisning til utredningen på sykehuset begynner, ifølge svenske anbefalinger. I den norske studien kom bare 30 % av pasientene til utredning innen ti dager. De foreløpige resultatene ble presentert på kreftkonferansen Onkologisk Forum i Tromsø.

Hoste eller kreftmistanke

– Det viktigste funnet så langt er at tid kan spares hvis fastlegen blir mer spesifikk når hun eller han henviser pasienten til undersøkelse ved sykehuset. Hvis det på henvisningen står for eksempel «hoste» og ingenting om at legen mistenker lungekreft kan pasienten havne langt bak i køen på røntgenavdelingen. En annen mulighet er at legen ringer og formidler sin mistanke på den måten, sier overlege Heidi Berg Rolke ved Sykehuset Sørlandet i Kristiansand til kreftforeningen.no.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media