Ber verdenssamfunnet holde løftet

Det totale antallet som får påvist HIV-smitte i Norge i 2005, blir sannsynligvis lavere enn i fjor. Foto WHO/P. Virot

Det er fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å skape større åpenhet rundt HIV, skriver Folkehelseinstituttet, som minner om at viruset i Norge ikke har smittet på noen annen måte enn ved sex, sprøyter, blod eller ved fødsel.

– Ingen helsearbeidere har blitt påvist smittet i sitt arbeid med pasienter og ingen har heller blitt påvist smittet selv etter tett og langvarig sosial kontakt med HIV-smittede innenfor husstand eller arbeidsplass, heter det i MSIS-rapporten for uke 47.

Nedgang i nysmitte

Rundt 2 500 nordmenn lever med HIV-infeksjon per i dag, og hittil i år er det meldt om 156 nye tilfeller hvorav 86 menn og 70 kvinner. Trolig vil tallet ende på rundt 220 nye HIV-positive i Norge, noe som er noe lavere enn i fjor. Det ses blant annet en nedgang blant heteroseksuelt smittede, blant annet som følge av at det kommer færre asylsøkere til Norge. Men ser også ut til å bli en nedgang i antall smittede blant menn som har sex med menn.

Hold løftet

Verdens AIDS-dag ble opprettet av FNs fellesorgan mot AIDS (UNAIDS) i 1988 og markeres 1. desember, i år under mottoet «Stopp AIDS. Hold løftet». Politikere og det internasjonale samfunnet oppfordres til å holde det de lovet i Declaration of Commitment on HIV/AIDS i 2001, å gjøre mer for å stoppe epidemien.

I Norge arrangeres en rekke ulike aktiviteter over hele landet. Se program for dagen på Sosial- og helsedirektoratets nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media