Ullevål hyppig omtalt i media

Sykehuset ble omtalt over 6 200 ganger i media bare i sommer, og bare Statoil var oftere nevnt, ifølge tall fra Norsk Samfunnsbarometer. Ullevål er det suverent mest omtalte sykehuset i Norge.

– Med et stort mediefokus på ulykker, sykdommer og ikke minst sykehusøkonomien, blir fokuset fort rettet mot det største sykehuset i Norge, sier Jon Mørland, seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese.

Han mener dette viser at det er vel så krevende å lede Norges største sykehus som å lede Norges største bedrifter.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.